Blog

Ağız Kuruluğunun Nedenleri

12 July 2018
Ağız kuruluğunun sistemik ve ilaçlara bağlı olmak üzere iki nedeni vardır.
Sistemik nedenler
*Sjögren sendromu
*Sistemik lupus
*Kronik nefrit
*Ürem,
*Diyabet
*İmmünsüpresif hastalıklar
İlaca Bağlı nedenler
*Antidepresanlar
*Antihipertansifler
*Diüretikler
*Tranklizanlar
*Antihistaminikler