Ağız Kokusu
Ağız Kokusu Tedavisi
Ağız kokusu %20 medikal, %80 ise dental kaynaklıdır.
*Yapılan muayene sonucu ağız kokusunun kaynağı medikal olarak saptanmışsa, kişinin hastalığı ve bu hastaığın tedavisinde kullanılan ilaçların ağız kokusuna olan etkileri göz önüne alınmalıdır.
*Dental kaynaklı ağız kokusunda ise; ağızda yüzeyi pürüzlü, kırık veya sızdıran dolgular, uygun olmayan protezler, ya da enfeksiyonlar arsa bunlar tedavi edilmelidir.Dişeti hastalığı semptomları varsa elimine edilmelidir, çünkü bilindiği gibi bu ortam ağız kokusu olarak algıladığımız gazların oluşumuna katkıda bulunmaktadır.
*Ağız kokusunun azaltılması için:
-Diş fırçası
-Diş ipi
-İrrigatörler
-Dil temizleyicileri
-Çalkalama solüsyonları
-Mint tablet, sprey ve sakız kullanılabilir.