Ağız Kokusu
Ağız Kokusu Medikal Sebepleri
Ağız kokusunun İlaçlara bağlı sebepleri
*Sinüs enfeksiyonları ve anormal sinüs anomalileri,
*Postnasal akıntı
*Tonsiller enfeksiyonlar
*Akciğer hastalığı
*Kidney hastalığı
*Karaciğer hastalığı
*Kan bozuklukları
*Diabet
*Gallbladder disfonksiyonu
*Menstruasyon
*Karsinoma
*Bazı yiyecekler